Informacje o ChOF

Dnia 10 lipca 2014 r. Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba oraz Wójt Gminy Kamień Roman Kandziora podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Porozumienie określa zakres współpracy samorządów w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju Miasta Chełm, Gminy Chełm i Gminy Kamień przy wykorzystaniu istniejącego potencjału w celu pobudzania wzrostu gospodarczego, tworzenia trwałych miejsc pracy, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia zaangażowania w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.

Współpraca samorządów w ramach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowana będzie dotyczyła tych obszarów, które zostaną uznane za niezbędne do pobudzania rozwoju społeczno – gospodarczego. Podstawowym dokumentem określającym kierunki rozwoju i współpracy będzie Strategia Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wskazane zostaną w niej m.in. najważniejsze przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2014 - 2020.

Strategia ChOF znajduje się w dziale do pobrania.

 

 

 Mapa CHOF.chof