Loading
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm

 

RPO WL

Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm.

uherka_m

 

Przedmiotem projektu jest:

- budowa ścieżki rowerowej (od ul. Metalowej do ul. Kąpieliskowej oraz w Parku Miejskim) z trasą spacerową,

- remont istniejącej oraz budowa nowej kładki dla rowerów przez rzekę Uherkę,

aranżacja małej architektury i placyków rekreacyjnych,

zagospodarowanie terenu zielenią,

wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej wraz z montażem punktów kamerowych (monitoring).

Numer projektu - 22/09-WND-RPLU.07.01.00-06-085/09

Źródło dofinansowania - Europejski Fundusy Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki

Całkowity koszt projektu - 5.306.748,86 zł
Kwota dofinansowania - 3.714.724,20 zł

Okres realizacji projektu2010-11-02 do 28 II 2012r.

 

Partnerzy projektu:

 • - Gmina Chełm
  - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Kazimierza Janczykowskiego, Oddział Chełm

 • Aktualności:
 • w miesiącu grudniu 2011 :
  - dokonano odbioru końcowego robót,
  - uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie
 • W miesiącu listopadzie 2011 :
  - wykonano roboty przy budowie ścieżki rowerowej na na całej jej długości.
  - wykonano placyki rekreacyjne przy ścieżce rowerowej ,
  - wykonano azyl dla pieszych przy ul. Ogrodowej,
  - ustawiono formy plastyczne (rzeźby), 
  - wykonano ogrodzenie Klubu Sportowego ,,Gryf”,
  - wykonano nasadzenia (drzewa i krzewy),
  - ustawiono elementy małej architektury( ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery stoły do gry w tenisa stołowego, stoły do gry w warcaby, stoliki rekreacyjne, liczniki na rowery),
  - wykonano oznakowanie terenu.

 

 


 • W miesiącu październiku 2011 :

wykonano roboty ziemne na odcinku od ul. Ogrodowej do kładki na rzece Uherce, 
wykonano część robót przy budowie nawierzchni, zamontowano słupy oświetleniowe i punkty kamerowe  na w/w odcinku,
wykonano kolejne placyki rekreacyjne przy ścieżce rowerowej ,
rozpoczęto budowę azylu dla pieszych przy ul. Ogrodowej,
wykonano fundamenty pod formy plastyczne (rzeźby), 
rozpoczęto budowę ogrodzenia Klubu Sportowego ,,Gryf”.
 


 

 • W miesiącach sierpień i wrzesień 2011 :

- kontynuowano roboty przy budowie nawierzchni na odcinkach od parku miejskiego do ul. Ogrodowej i od ul. Metalowej do kładki na rzece Uherce,
- wykonano część placyków rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej ,zamontowano punkty kamerowe na w/w odcinkach,
- wykonano roboty przy budowie nowej kładki dla rowerów przez rzekę Uherkę ( między parkiem miejskim i ul. Kąpieliskową)

 


 • W miesiącach czerwiec i lipiec 2011 wykonano :

- roboty ziemne na odcinku od parku miejskiego do ul. Ogrodowej i od ul. Metalowej do kładki na rzece Uherce,
- część nawierzchni ścieżki rowerowej,
- zamontowano słupy oświetleniowe na w/w odcinkach.

W lipcu br zawarto umowę z Pracownią Artystyczną ,,Moja Marka” z Lublina na zaprojektowanie, wykonanie i montaż form plastycznych, które zostaną ustawione wzdłuż ścieżki rowerowej. Formy plastyczne przedstawiać będą symbole Miasta - białego niedźwiedzia i Ducha Bielucha.

 • 27 kwietnia 2011r. podpisana została umowa z MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES, S.L.C/RIBERA BAJA, S/N, APDO. 178, 14-500 PUENTE GENIL KORDOWA, HISZPANIA na budowę ścieżki rowerowej. 12.05.2011r. rozpoczęto roboty budowlane. Obecnie trwają prace na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kąpieliskowej oraz w parku miejskim.


9 lutego  2011r. zawarta została umowa ze Spółdzielnią Projektowania i Usług Inwestycyjnych ,,Inwestprojekt”, ul. Lwowska 51,  22-100 Chełm na pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania ,, Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm”

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack