Jesteśmy razem - młodzi w Europie

RPO WL

 

Projekt „Jesteśmy razem - młodzi w Europie” jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Chełm, Miasta Utena na Litwie i Miasta Liepaja na Łotwie, realizowanym w ramach Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna RPO WL na lata 2007-2013. Funkcję Lidera projektu pełni Miasto Chełm, natomiast Partnerami projektu są Utena i Liepaja.

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności Chełma poprzez efektywne wykorzystanie potencjału młodzieży w  ramach współpracy międzynarodowej.
Kultura pełni istotną funkcję w życiu społecznym, integrując i budując poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Jest także uniwersalnym instrumentem rozwijania współpracy międzynarodowej i kształtowania wspólnej, europejskiej przynależności kulturowej i społecznej. Realizacja projektu, skierowanego do młodzieży i wykorzystanie jej potencjału, przyczyni się do przełamywania stereotypów narodowościowych i kulturowych, oraz podniesie atrakcyjność regionów w oczach mieszkańców , turystów i inwestorów.

Zakończono realizację projektu.  Okres realizacji projektu 2010-01-04   2011-02-28


Więcej informacji nt. projektu na stronie internetowej: http://www.jestesmyrazemmlodziweuropie.mikrobit.pl